BPR, wat staat voor Binnenvaartpolitiereglement en is een verzameling regelgeving die in Nederland op het water van toepassing is, meer bepaald: “Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan” (Besluit van 26 oktober 1983 houdende voorschriften, houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of driften op de voor de scheepvaart beschikbare openbare wateren in het Koninkrijk der Nederlanden).

Deze verzameling wetten moet u te allen tijde bij u dragen. Dit is ook mogelijk in elektronische vorm, maar deze moet op het apparaat worden opgeslagen en mag niet alleen toegankelijk zijn via internet – bijvoorbeeld op verzoek van een lokaal politiecontrolepunt.

In de nieuwste NavShip-versie (1.47.0 op iOS en 1.63.0 op Android) is de BPR permanent opgeslagen en kan deze direct in het zijmenu onder “BPR” worden geopend. Het menu-item voor de BPR is echter alleen zichtbaar als u zich momenteel in Nederland bevindt.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *