Z witryny internetowej i aplikacji NavShip można korzystać bez podawania danych osobowych. Do niektórych usług dostępnych na naszej stronie mogą jednak obowiązywać inne zasady, które zostały wyjaśnione osobno poniżej. Zbieramy od Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami niemieckich ustaw o ochronie danych. Informacje uważa się za osobowe, jeśli można je powiązać wyłącznie z konkretną osobą fizyczną. Ramy prawne ochrony danych można znaleźć w niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) i ustawie o telemediach (TMG). Poniższe postanowienia mają na celu informację o sposobie, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę.

Należy pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa i dlatego nie można zapewnić całkowitej ochrony przed dostępem osób trzecich do przesyłanych danych.

Dane osobiste

Przechowujemy Twój adres e-mail, jeśli zarejestrowałeś konto NavShip. Aby korzystać z tej aplikacji, nie jest wymagana rejestracja konta NavShip. Jeśli to zrobisz, Twój adres e-mail zostanie zapisany w zabezpieczonej bazie danych, a hasło zostanie zaszyfrowane.

Nie przechowujemy innych danych osobowych, m.in. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu lub adres na naszych serwerach podczas rejestracji nowego konta.

Wykorzystanie Twojej lokalizacji

Używamy Twojej lokalizacji, aby włączyć funkcje wyznaczania tras na żywo, zlokalizować Twoją łódź i przekazywać aktualizacje tras. Nie przechowujemy Twojej lokalizacji zgodnie z Twoim prywatnym profilem na naszych serwerach, Twoja lokalizacja będzie używana wyłącznie lokalnie na Twoim urządzeniu i w celu zażądania obszaru geokodowania z naszych serwerów, dlatego będzie ona bezpiecznie przesyłana przez połączenie https i nie będzie przechowywana na nasze serwery.

Co dzieje się z Twoimi danymi?

Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) zostaną przesłane na adres [email protected] w celu przygotowania i przetworzenia zgłoszenia i w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim. W razie pytań Twoje dane kontaktowe zostaną zapisane i na żądanie mogą zostać usunięte. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z wyjaśnieniem bez podawania przyczyny na adres [email protected].

Aplikacje i strona internetowa korzystają z Google Analytics. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie poniżej.

Jeśli zarejestrowałeś się w aplikacji na Androida z bezpłatnym kontem Boote-Forum, Twoja nazwa użytkownika i hasło zostaną zapisane w naszej bazie danych. Hasła są szyfrowane zgodnie z najnowszą wiedzą technologiczną i w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą mogły zostać odszyfrowane za pomocą standardowych komputerów. Niemniej jednak zaleca się zmianę hasła w przypadku uzyskania informacji o takim przypadku. Dzięki temu dostępowi w aplikacji nie można kupić żadnych produktów cyfrowych, więc nie poniesiesz żadnych szkód.

Zakupy w aplikacji są rozliczane za pośrednictwem Google Play, Apple Inc. lub iTunes. Twoje dane rozliczeniowe są dla nas widoczne, ale nie inne informacje prywatne, takie jak numery kart kredytowych, adresy czy nazwiska. Dane te są przechowywane przez Google lub Apple.

Nie przechowujemy żadnych danych o lokalizacji, ale wysyłamy je do Google, które korzysta z usługi Mapy, aby ocenić Twoje dane i zapisać je dla konkretnego profilu.

Użycie protokołu przesyłania błędów spowoduje przesłanie Twojego adresu e-mail i wybranej lokalizacji na mapie. Po przetworzeniu błędu dane te zostaną nieodwołalnie usunięte i w związku z tym nie będą trwale przechowywane. Z reguły komunikaty o błędach są wstrzymywane przez 14 dni, a następnie wprowadzane w nowej aktualizacji aplikacji.

Ważność tej polityki

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym (od dnia 04.09.2018) i może ulec zmianie w dowolnym momencie. Prosimy o regularne informowanie się o zmianach.

NavShip Premium

Zakup wersji premium tej aplikacji jest prosty, korzystamy z Google Checkout. Pamiętaj, że ustanowiłeś bezpieczne połączenie internetowe. Opłata zostanie naliczona w modelu abonamentowym w zależności od tego, na ile miesięcy dokonałeś rezerwacji. Całkowita opłata, w tym podatek VAT, zostanie wyświetlona przed dokonaniem płatności. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, nie zapomnij o tym w odpowiednim czasie. Skontaktuj się z nami przed wykorzystaniem materiału w kontekście innym niż prywatny.

Cookies

Nasza witryna korzysta z tzw. plików cookies, które umożliwiają rozpoznanie ponownego korzystania z naszej witryny przez tego samego użytkownika/abonenta łącza internetowego. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa pobiera i przechowuje na Twoim komputerze. Służą one do ulepszania naszej strony internetowej i usług. W większości przypadków są to tak zwane „cookie sesyjne”, które są usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Jednak w pewnym stopniu te pliki cookie przekazują również informacje umożliwiające automatyczne rozpoznanie użytkownika. Rozpoznanie następuje poprzez adres IP zapisany w plikach cookies. Informacje uzyskane w ten sposób służą do ulepszania naszych usług i przyspieszania dostępu do strony internetowej.

Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki. Powinieneś jednak mieć świadomość, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji naszej witryny.

Dane serwera

Ze względów technicznych gromadzone są następujące dane, które Twoja przeglądarka internetowa przekazuje nam lub naszemu dostawcy przestrzeni internetowej (tzw. pliki dziennika serwera), gromadzone są: – typ i wersja przeglądarki, z której korzystasz – system operacyjny – strony internetowe, do których prowadzą linki do naszej witryny (adres URL strony odsyłającej) – strony internetowe, które odwiedzasz – data i godzina Twojej wizyty – Twój adres protokołu internetowego (IP). Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich podanych przez Ciebie danych osobowych, co uniemożliwia powiązanie ich z konkretną osobą. Dane wykorzystywane są w celach statystycznych, aby udoskonalać naszą stronę internetową i usługi.

Skontaktuj się z nami

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego.W takim przypadku podane przez użytkownika informacje są przechowywane w celu ułatwienia komunikacji z użytkownikiem. Żadne dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Żadna z tych informacji nie jest również dopasowana do informacji, które mogą być gromadzone przez inne elementy naszej witryny internetowej.

Korzystanie z Google Analytics z anonimizacją

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia analizy Twojego korzystania z witryny.

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość Twoich wizyt na naszej stronie, w tym Twój adres IP, są przesyłane do lokalizacji Google w USA i tam przechowywane.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics z funkcją anonimizacji adresu IP. W ten sposób Google skraca i tym samym anonimizuje Twój adres IP przed przesłaniem go z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z naszej witryny, tworzenia dla nas raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może przekazywać te informacje także podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane przez osoby trzecie na zlecenie Google.

Google oświadcza, że ​​nigdy nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki. Powinieneś jednak mieć świadomość, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji naszej witryny.

Google oferuje również opcję wyłączenia najpopularniejszych przeglądarek, zapewniając w ten sposób większą kontrolę nad danymi gromadzonymi i przetwarzanymi przez Google. Jeżeli włączysz tę opcję, do Google Analytics nie będą przesyłane żadne informacje dotyczące Twojej wizyty na stronie. Aktywacja nie uniemożliwia jednak przesyłania informacji do nas ani do innych usług analityki internetowej, z których możemy korzystać. Więcej informacji na temat opcji wyłączania udostępnianej przez Google oraz sposobu włączania tej opcji można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Korzystanie z Map Google

Korzystamy z komponentu „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, po „Google”.

Google ustawia plik cookie w celu przetwarzania konfiguracji i danych użytkownika podczas wyświetlania strony ze zintegrowanym komponentem „Google Maps”. Z reguły ten plik cookie nie jest usuwany poprzez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, o ile nie został wcześniej ręcznie usunięty przez Ciebie.

Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych, możesz dezaktywować usługę „Google Maps”, zapobiegając w ten sposób przesyłaniu danych do Google. W tym celu należy dezaktywować funkcję Java Script w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku korzystanie z „Map Google” nie będzie możliwe lub przynajmniej w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Map Google” i informacji uzyskanych za pośrednictwem „Map Google” odbywa się zgodnie z Warunkami korzystania z usług Google

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

jak również dodatkowe Warunki korzystania z usługi „Mapy Google”